دوره آموزش تحلیل بنیادی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آنالیز سهام با تجزیه و تحلیل ارزش ذاتی شرکت ها و صنعت…

500,000 تومان