دوره تابلوخوانی

دوره تابلوخوانی سرمایه گذاری موفق با تجزیه و تحلیل صحیح تابلو معاملات (با امکان ارائه گواهینامه معتبر به متقاضیان در…

300,000 تومان

دوره تابلوخوانی و مقدمات بورس

دوره تابلوخوانی سرمایه گذاری موفق با تجزیه و تحلیل صحیح تابلو معاملات (با امکان ارائه گواهینامه معتبر به متقاضیان در…

200,000 تومان